โทษและประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง

โทษและประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง

ประโยชน์และโทษของสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์ในหลายๆด้าน
จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความใกล้ชิดของคนและสุนัขช่วยทำให้สุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ดีขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว แสดงให้เห็นว่าพวกเค้าเหล่านี้มีสุขภาพกายและจิตดีกว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยที่พวกเค้าไปพบแพทย์น้อยกว่า และน้อยครั้งที่จะใช้ยาในการรักษา ในรายงานการสำรวจจากผู้ที่เริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพบว่าปัญหาด้านสุขภาพนั้นได้บรรเทาลงหลังจากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาได้หนึ่งเดือน และ ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่เลี้ยงสุนัข เพราะเจ้าของสุนัขมีการออกกำลังกาย และการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าเจ้าของแมว และผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง ผลดังกล่าวเป็นข้อยืนยันได้อย่างดีว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขบางทีอาจมีผลด้านบวกต่อสุขภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันยังมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าหรือมีชีวิตอยู่นานกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตวเลี้ยง ประโยชน์ด้านสุขภาพนี้น่าจะเกิดจากการเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขมากกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น ประโยชน์จากการได้เลี้ยงสุนัขยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมด้วย เช่น มีรายงานว่า ผู้พิการที่นั่งรถเข็นนั้น เมื่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ามากกว่าขณะที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนั่นเอง

สัตว์เลี้ยงส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ในด้านเสีย 

ทำให้ติดเชื้อไวรัสหรือเห็บหมัดของสุนัขได้ ในบางครั้งสัตว์เลี้ยงอาจเกดอารมณ์ฉุนเซียวอาทำอันตรายต่อคนในครอบครัวของเรา เช่นกัดเราจนต้องหามส่งโรงบาลเลยทีเดียว

Johnson กล่าวว่า สัตว์เลี้ยงสามารถเป็นสะพานที่สำคัญมากระหว่างคุณกับสมาชิกในครอบครัว  บ่อยครั้งที่ลูกหลานมีช่วงเวลาที่ยากในการจะพูดคุยกับปู่ย่าตายาย  ดังนั้นสัตว์เลี้ยงสามารถที่จะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงคนในครอบครัวเข้าหากันได้อย่างธรรมชาติ และจะทำให้หัวข้อในการสนทนานั้นสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เด็กๆมักจะมีประสบการณ์ที่ท้าทายครั้งแรกจากการเล่นกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆกำลังเรียนรู้สัตว์เลี้ยงสามารถให้เราเรียนรู้กับสุดยอดประสบการณ์ เด็กๆจะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา, เอื้อาทร, ใส่ใจคนรอบตัวและรู้จักความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น