รักไร้เสียง

รักไร้เสียง (A Silent Voice)

รักไร้เสียง ( 聲の形; อังกฤษ: A Silent Voice) เป็นมังงะจากประเทศญี่ปุ่นที่เขียนและวาดภาพประกอบโดยโยะชิโทะกิ โออิมะ ผลงานชุดนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกแบบจบในตอนประจำฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ของเบสซะสึโชเน็งแมกกาซีน และต่อมาเริ่มเป็นซีรีส์เต็มรูปแบบของโชเน็นแม็กกาซีนรายสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2…