โปรเจค Sword Art Online: The Beginning ได้รับรางวัล Animonozukuri ครั้งที่สอง

ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของข่าว ขออนุญาติอธิบายคำว่า “Monozukuri” กันก่อนนะครับ คำ ๆ นี้มีความหมายว่า คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำหรับการผลิตสินค้าและสร้างสรรค์ผลงานของคนญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นมีความใส่ใจในผลิตภัณฑ์ของตนเองเสมอ ซึ่งจุดนี้รวมไปถึงอุตสาหกรรมอนิเมะด้วย นั่นจึงก่อเกิดรางว…