original2

โปรเจคระดมทุนสร้างอนิเมะ Kud Wafter ทะลุเป้า 60 ล้าน ได้ทำเป็นอนิเมะฉายในโรงภาพยนตร์!!

โปรเจคระดมทุนสร้างอนิเมะ Kud Wafter ทะลุเป้า 60 ล้าน ได้ทำเป็นอนิเมะฉายในโรงภาพยนตร์!! นับเป็นการรอคอยที่กำลังจะมาถึงการระดมทุนที่มีคนมาร่วมลงเงินอย่างถล่มทลายจนไปถึงฝั่งฝัน สำหรับโปรเจคระดมทุนสร้างอนิเมะ OVA จากเกมสปินออฟของ Little Busters! อย่าง Kud Wafter และสามารถระดมทุนได้ถึงเป้า 30 ล้านเยน (ปร…