รักไร้เสียง

รักไร้เสียง (A Silent Voice)

รักไร้เสียง

รักไร้เสียง ( 聲の形; อังกฤษ: A Silent Voice) เป็นมังงะจากประเทศญี่ปุ่นที่เขียนและวาดภาพประกอบโดยโยะชิโทะกิ โออิมะ ผลงานชุดนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกแบบจบในตอนประจำฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ของเบสซะสึโชเน็งแมกกาซีน และต่อมาเริ่มเป็นซีรีส์เต็มรูปแบบของโชเน็นแม็กกาซีนรายสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2013 โดยฉบับมังงะจบในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แบบทังโกบงจำนวนเจ็ดเล่มโดยสำนักพิมพ์โคดันชะในประเทศญี่ปุ่น มังงะชุดนี้ได้รับการเปิดตัวในแบบดิจิตอลโดยครันชีโรลมังงะและได้รับอนุญาตจากโคดันชะคอมิก ยูเอสเอ สำหรับการจัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ ส่วนในฉบับภาพยนตร์อะนิเมะดัดแปลงได้รับการผลิตโดยเกียวโตแอนิเมชัน ซึ่งได้รับการเปิดตัว ณ วันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2016