เกียวกับเรา

Cartoon Daily อัพเดทข่าวสารอนิแมะ แนะนำกร์ตูนน่าสนใจและให้ความรู้ของประเภทของการ์ตูน เพื่อให้คนที่สนใจได้รับรู้ถึงที่มาของการ์ตูนแต่ละประเภท