ผลสำรวจเผย อุตสาหกรรมผลิตอนิเมะญี่ปุ่นสร้างรายได้สูงกว่า 2 แสนล้านเยน ส่วนใหญ่มาจากการขายลิขสิทธิ์!

บริษัทวิจัยการเงิน Teikoku Databank ได้มีการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตอนิเมะเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2018 และพบว่าอุตสาหกรรมส่วนนี้มีรายได้สูงถึง 2 แสนล้านเยน ในปี 2017 โดยเพิ่มมากขึ้นถึง 39.6% หากเทียบแบบปีต่อปีเติบโตขึ้นมาเป็นปีที่สามแล้ว สำหรับกำไรเพิ่มขึ้นถึง 54.9%

ทาง Teikoku Databank ได้รวบรวมข้อมูลจากบริษัทผลิตอนิเมะกว่า 255 บริษัทเมื่อเดือนกรกฏาคม 2018 โดยกว่า 90% ตั้งอยู่ที่โตเกียวและในจำนวนนั้นมี 150 บริษัทที่ก่อตั้งหลังปี 2000

และเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่ค่าเฉลี่ยรายได้ของสตูดิโออนิเมะมากถึง 800 ล้านเยน หลังจากที่เคยสูงสุดเมื่อปี 2007 ที่ทำไว้กว่า 1.175 พันล้านเยน แต่ก็มีการลดลงต่อเนื่องมาหลายปีจากการเพิ่มขึ้นของสตูดิโออนิเมะที่เริ่มธุรกิจและจ้างบริษัทต่างชาติแถบเอเชียในรูปแบบ outsource

สำหรับรายได้เฉลี่ย 800 ล้านเยนนี้มีสตูดิโอ 82 แห่งที่ทำรายได้ไม่ถึง 100 ล้านเยนและ 72 แห่งที่ทำรายได้ระหว่าง 100-300 ล้านเยน หลายสตูดิโอมีขนาดเล็กมาก โดย 86 แห่งมีพนักงานเพียง 5 คนหรือน้อยกว่านั้น อีก 83 แห่งมีตั้งแต่ 6-20 คน และอีก 51 แห่งมีตั้งแต่ 21-50 คน (โดยรวม 94.5% มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน)

โดยสตูดิโอรายใหญ่มีรายได้เข้ามาเฉลี่ย 1.65 พันล้านเยน ในขณะที่สตูดิโอลักษณะพิเศษมีรายได้เฉลี่ย 273 ล้านเยน เมื่อรวมทั้งสองทำให้ยอดรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2017 โดยทาง Teikoku Databank ได้เผยว่ารายได้หลักจากสตูดิโอขนาดใหญ่มาจาก Video Straming แบบเสียเงินและรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ ในทางตรงกันข้ามมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างสตูดิโอลักษณะพิเศษขนาดเล็ก ทำให้มีการลดต้นทุนลงแต่การทำงานเพิ่มขึ้นทั้งที่มีพนักงานน้อย จนเป็นปัญหาดังที่เราเคยนำเสนอข่าวอยู่หลายครั้ง

Teikoku Databank ตั้งข้อสังเกตว่าจากการที่มีสตูดิโอสี่แห่งถูกฟ้องล้มละลายในปี 2017 หยุดดำเนินการผลิตสองแห่งและเลิกกิจการสองแห่ง โดยถือเป็นการปิดสตูดิโออนิเมะสูงสุดเป็นอันดับสามนับตั้งแต่ปี 2010 ที่มีปิดไปถึง 8 แห่ง และ 2009 กับ 2011 ที่ปิดลงในปี 7 แห่ง